Postadresse:

Finansnæringens autorisasjonsordninger

Postboks 2572 Solli

0202 OSLO 

Kontoradresse:

Hansteensgate 2, Oslo

Telefon: 23 28 42 00

Telefaks: 23 28 42 11

E-post: post@finaut.no

 

Daglig leder:  Siv Seglem (siv@finaut.no )

Telefon: 23 28 44 50 / 913 51 081

Fagsjef: Klaus Høidal (klaus@finaut.no

Telefon: 23 28 44 51 / 414 35 316 

Saksbehandler: Kari Reinholdtsen (kari@finaut.no)

Telefon: 23 28 44 53 / 911 30 488

Saksbehandler: Morten S Sørensen (morten@finaut.no)

Telefon: 23 28 44 54 / 928 14 231

Fagkonsulent: Kristin Jansdatter Madsen (kristin@finaut.no)

Telefon: 23 28 44 52 / 980 29 791

 

 

Åpningstider: Mandag - Fredag  08.15 - 15.30 (sommertid 15. mai til 15. september: 08.15 - 15.00)