Tilsluttede bedrifter

Aasen Sparebank

Andebu Sparebank

Arendal og Omegns Sparekasse

Askim & Spydeberg Sparebank

Aurland Sparebank

Aurskog Sparebank

Berg Sparebank

Bien Sparebank AS

Birkenes Sparebank

Bjugn Sparebank

Blaker Sparebank

Borea Asset Management AS

Bud Fræna og Hustad Sparebank

Castelar Corporate Finance AS

DNB Bank ASA

Danske Bank

Drangedal Sparebank

Eidsberg Sparebank

Eika-Gruppen

Etne Sparebank

Etnedal Sparebank

Evje og Hornnes Sparebank

Fana Sparebank

Finansco Rådgivning AS

Flekkefjord Sparebank

Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS

Fornebu Sparebank

Forvaltningshuset AS

Gildeskål Sparebank

Gjensidige Bank ASA

Gjerstad Sparebank

Grong Sparebank

Grue Sparebank

Haltdalen Sparebank

Handelsbanken

Harstad Sparebank

Haugesund Sparebank

Hegra Sparebank

Helgeland Sparebank

Hemne Sparebank

Hjartdalbanken

Hjelmeland Sparebank

Høland og Setskog Sparebank

Hønefoss Sparebank

Indre Sogn Sparebank

Invento Kapitalforvaltning AS

Jernbanepersonalets Sparebank

Jæren Sparebank

KLP Kapitalforvaltning AS

Klæbu Sparebank

Kraft Finans AS

Kvinesdal Sparebank

Landkreditt

Larvikbanken Brunlanes Sparebank

Lillesand Sparebank

Lillestrøm Sparebank

Lofoten Sparebank

Luster Sparebank

Lyberg & Partnere

Marker Sparebank

Meldal Sparebank

Melhus Sparebank

Nesset Sparebank

Norcap AS

Nordea Bank AB

Nordnet Bank NUF

OBOS-banken

ODIN Forvaltning AS

Odal Sparebank

Ofoten Sparebank

Oppdals Sparebank

Orkdal Sparebank

Rindal Sparebank

RørosBanken

SEB AB, Oslofilialen

SKAGEN AS

Sandnes Sparebank

Selbu Sparebank

Skagerrak Sparebank

Skandiabanken

Skudenes og Aakra Sparebank

Skue Sparebank

Soknedal Sparebank

SpareBank 1 BV

SpareBank 1 Forsikring

SpareBank 1 Gudbrandsdal

SpareBank 1 Hallingdal Valdres

SpareBank 1 Kundesenter

SpareBank 1 Lom og Skjåk

SpareBank 1 Modum

SpareBank 1 Nord-Norge

SpareBank 1 Nordvest

SpareBank 1 Ringerike Hadeland

SpareBank 1 SMN

SpareBank 1 SR-Bank

SpareBank 1 Søre Sunnmøre

SpareBank 1 Telemark

SpareBank 1 Østfold Akershus

SpareBank 1 Østlandet

Sparebanken DIN

Sparebanken Møre

Sparebanken Narvik

Sparebanken Sør

Sparebanken Vest

Sparebanken Øst

Spareskillingsbanken

Sparebanken Sogn og Fjordane

Stadsbygd Sparebank

Storebrand ASA

Strømmen Sparebank

Sunndal Sparebank

Surnadal Sparebank

Søgne og Greipstad Sparebank

Tinn Sparebank

Tolga-Os Sparebank

Totens Sparebank

Trøgstad Sparebank

Tysnes Sparebank

Valle Sparebank

Vang Sparebank

Vegårshei Sparebank

Vekselbanken

Vestre Slidre Sparebank

Vik Sparebank

Voss Sparebank

Ørland Sparebank

Ørskog Sparebank

Åfjord Sparebank


Endringer i tilsluttede bedrifter:

Nordic Securities AS sitt medlemskap i AFR er opphørt. Begrunnelsen er Finanstilsynets vedtak om tilbakekall av tillatelsen til å yte inverteringstjenester. 

SpareBank 1 Forsikring tilsluttes AFR 21. juni 2017.

Sparebanken Hedmark og SpareBank 1 Oslo Akershus fusjonerte 1. april 2017 under navnet SpareBank 1 Østlandet.

Borea Asset Management AS tilsluttes AFR 7. februar 2017.

Swedbank Norge sier opp sitt medlemsskap i AFR 7. februar 2017.

SpareBank 1 BV og Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg fusjonerte 2. januar 2017 under navnet SpareBank 1 BV.

Pioner Kapital sier opp sitt medlemskap i AFR den 2. januar 2017.

Bamble Sparebank og Kragerø Sparebank fusjonerte 1. januar 2017 under navnet Skagerrak Sparebank.

OBOS Banken tilsluttes AFR 21. november 2016.

SpareBank 1 kundesenter tilsluttes AFR 13. oktober 2016.

Nordic Securities AS tilsluttes AFR 4. mars 2016.

Aviatum AB sier opp sitt medlemsskap hos AFR 19. februar 2016.

Nordnet Bank NUF tilsluttes AFR 22. juni 2015.

Sparebanken Hemne skiftet navn til Hemne Sparebank den 17.januar 2015.

Drangedal og Tørdal Sparebank besluttet den 16. januar 2014 å skifte navn til Drangedal Sparebank.

Askim Sparebank og Spydberg Sparebank fusjonerte 01.januar 2015 til Askim og Spydberg Sparebank.

Industrifinans sier opp sitt medlemsskap hos AFR 14.april 2015.

Time Sparebank og Klepp Sparebank fusjonerte 01. januar 2015 til Jæren Sparebank.

Forvaltningshuset AS tilsluttes AFR 15. desember 2014.

Castelar Corporate Finance AS tilsluttes AFR den 04. november 2014.

Lyberg & Partnere tilsluttes AFR den 24. oktober 2014.

Finanssenteret AS endrer navn til Kraft Finans AS den 18. august 2014.

Navigea Securities AS sitt medlemskap i AFR er opphørt. Begrunnelsen er Finanstilsynets vedtak om tilbakekall av tillatelsen til å yte inverteringstjenester den 20.06.2014. Vedtak.

Sparebanken Sør og Sparebanken Pluss fusjonerte 1. januar 2014 under navnet Sparebanken Sør

Hol Sparebank og Nes Prestegjelds Sparebank fusjonerte 15.oktober 2013 til Skue Sparebank

Bø Sparebank og Seljord Sparebank fusjonerte 4.oktober 2013 under navnet Sparebanken DIN

Holla og Lunde Sparebank og SpareBank 1 Telemark fusjonerte 23. november 2012 under navnet SpareBank 1 Telemark

SpareBank 1 Hallingdal og Øystre Sildre Sparebank fusjonerte 23. november 2012 under navnet SpareBank 1 Hallingdal Valdres

Fokus Bank endret navn til Danske Bank den 15. november 2012

Rygge-Vaaler Sparebank og Halden Sparebank fusjonerte fra 1. november 2011 under navnet SpareBank 1 Østfold Akershus

Sparebanken Vest og Sparebanken Hardanger fusjonerte fra 1.november 2011 under navnet Sparebanken Vest

Kvinnherad Sparebank og SpareBank 1 SR-Bank fusjonerte fra 1. november 2010 under navnet SpareBank 1 SR-Bank

Fjaler Sparebank og Sparebanken Sogn og Fjordane fusjonerte fra 1. september 2010 under navnet Sparebanken Sogn og Fjordane

Setskog Sparebank og Høland Sparebank fusjonerte fra 1. juli 2010 under navnet Høland og Setskog Sparebank

SpareBank 1 Gran, SpareBank 1 Jevnaker Lunner og SpareBank 1 Ringerike fusjonerte fra 1. juli 2010 under navnet SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Sparebanken Volda Ørsta har endret juridisk navn til SpareBank 1 Søre Sunnmøre fra 2010

Tingvoll Sparebank er sammenslått med Sparebanken Møre og videreføres nå som Sparebanken Møre avdeling Tingvoll (ikke lenger egen juridisk enhet). gjeldende fra 1.11.2009.

Sauda Sparebank er sammenslått med Sparebanken Vest og videreføres nå som Sparebanken Vest avdeling Sauda (ikke lenger egen juridisk enhet), gjeldende fra 1.11.2009.