AFR-bedrift

Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) er en nasjonal ordning etablert av næringen selv for å sikre nødvendig kunnskap, holdninger og ferdigheter hos finansielle rådgivere.  Dette gjøres ved at rådgiverne må dokumentere sin kompetanse gjennom en kunnskapsprøve og en omfattende praktisk prøve.

En AFR-bedrift som har valgt å slutte seg til ordningen, har forpliktet seg til at alle som driver finansiell rådgivning skal være autorisert. Bedriftene har ansvar for tilstrekkelig kompetanseutvikling frem til autorisasjon, samt til å følge opp at autoriserte rådgivere vedlikeholder og oppdaterer sin kompetanse jevnlig og at finansiell rådgivning skjer i tråd med reglene for god rådgivningsskikk.

AFR publiserer hver 31. januar ny fagplan for oppdateringer.

Bedrifter som er tilsluttet AFR følger et felles regelverk og har autorisasjonsordningen som en del av sin løpende internkontroll.

AFR følger opp bedriftene gjennom internkontroll, bedriftsbesøk og tilsyn.